Voortgang projectenOnderstaand vindt u het ondernemersplan van 'Kleurenblind denken'. Als u hiernaast de verschillende doelgroepen aanklikt, dan ziet u het ondernemersplan per doelgroep verder uitgewerkt. Daar vindt u ook een update van de lopende projecten.

Wanneer u na het lezen interesse heeft om een bijdrage te leveren aan 'Kleurenblind denken', in welke voor vorm dan ook, bent u hartelijk welkom. In dat geval kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier.

Ondernemersplan
Onze conditionering zorgt er voor dat de hersenen door een gekleurde bril kijken. Maar bij luisteraars (en hopelijk ook bij u als lezer ;-) ontstaat het besef dat verschillende meningen geen basis zijn voor een oorlog. Zij zijn juist een verrijking voor onze blinde vlekken. Zo kan een revolutie in het denken een hele andere kleur gaan geven aan de huidige maatschappij.

Doelstelling
Het brein is van generatie op generatie geconditioneerd. Met de lezing en het boeke ‘Kleurenblind denken’ wil ik organisaties, behandelaars en belangstellenden inzicht geven in de werking van het denken. Zo hoop ik een bijdrage te leveren aan het bevorderen van een geestelijk gezonde maatschappij. Door bewustwording kunnen mensen andere, gezondere keuzes maken in het leven. Daarnaast bevordert ‘Kleurenblind denken’ de samenwerking in de maatschappij, doordat de weg van de discussie wordt verlegd naar de weg van de dialoog. En uiteindelijk levert een geestelijk gezonde maatschappij een enorme tijd- en kostenbesparing op in de zorg.

Het probleem
We worstelen met allerlei problemen en denkpatronen waar we maar niet vanaf lijken te komen.  Dit belet ons om een eind te maken aan onze persoonlijke conflicten en samen te werken met anderen. De berichten in de media over de macht van geld spreken hierin voor zich. Of het nu om de economische crisis gaat, om de wachtlijsten bij de voedselbank, de zorgkosten, dierenmishandeling, pensioenen of de kwestie van het milieu. Het probleem is het ‘ik’-gerichte denken.

Waarom nu?
We kunnen leren van het verleden, genieten in het heden en dromen over een mooie toekomst… Het zijn mooie woorden maar de realiteit is dat we al eeuwen, om uiteenlopende bedachte redenen, oorlog voeren. Daarnaast hebben we ook persoonlijk moeite om onze leefstijl te veranderen. Wanneer wij onze doelen niet bereiken zijn we gefrustreerd en manipuleren we onze omgeving om e.e.a. toch voor elkaar te krijgen. De toekomst kunnen we daarom alleen veranderen wanneer we daarvoor in het heden onze stappen zetten.

De oplossing
De inhoud van het denken is begrensd. Het is het resultaat van alle input die het ooit heeft gekregen en reageert daarmee automatisch op zijn omgeving. Door inzicht te geven in de werking van het brein wordt voorkomen dat het brein zijn door zichzelf bedachte gevaarlijke spelletje eindeloos blijft herhalen. De oplossing ligt in ons denken en is zo simpel als 1+1=2.

Door mensen het mechanisme van het denken uit te leggen, beseffen zij hoe hun specifieke brein werkt.  En doordat het brein zijn eigen werking doorziet, treedt er automatisch een verandering bij mensen op. Daar heeft men verder geen methode of goeroe voor nodig. De kennis zit dan al in het brein, waardoor de toekomst ingrijpend verandert.

Meerwaarde
Wij staan niet los van de maatschappij, wij zijn de maatschappij. Door inzicht te hebben in de werking van het denken, kan het brein bewuster richting geven aan het leven. Wanneer ons bewustzijn een verandering ondergaat heeft dat ook invloed op onze omgeving. Toekomstige problemen kunnen daardoor beter het hoofd worden geboden.

Doelgroepen
Mensen denken. Overal komen mensen samen. De informatie in het boeke ‘Kleurenblind denken’ en de lezing zijn dan ook bedoeld voor iedereen. Zo kunnen we elkaar er aan herinneren om even ‘kleurenblind te denken’ als we er samen niet uitkomen. Men hoeft niet hoog geschoold te zijn om de gegeven informatie te kunnen begrijpen. 

De volgende doelgroepen worden benaderd om ‘Kleurenblind denken’ te introduceren:

1. Jongeren
2. Volwassenen
3. Politie en militairen
4. Nationaliteiten/Religies
5. Bedrijfsleven
6. Behandelaars, trainers en coaches
7. Onderzoek


Klik de buttons hiernaast aan voor meer informatie per doelgroep.

Resultaat
Zoveel mogelijk mensen worden geïnformeerd over ‘Kleurenblind denken’. Emoties blijven een rol spelen maar staan ‘intelligent’ handelen niet langer in de weg. Onderzoek moet uiteindelijk aantonen in hoeverre de informatie van ‘Kleurenblind denken’ leed voorkomt en tijd en geld bespaart. Bij significante verschillen worden de ministeries, gemeenten en verzekeraars benaderd.


Draagt u ‘Kleurenblind denken’ een warm hart toe?
U kunt zich voorstellen dat het ondernemersplan om man- en vrouwkracht en financiering vragen. Alle mensen die nu betrokken zijn bij ‘Kleurenblind denken’ werken belangeloos mee aan dit project. Zodra er financiële middelen zijn ontvangen zij uiteraard wel een reële vergoeding (in zoverre daar behoefte aan is.)


Indien u ook een bijdrage wilt leveren om ‘Kleurenblind denken’ te verspreiden, dan kunt u dat bijvoorbeeld zo doen:

  • Met uw eigen creatieve idee dit verhaal verspreiden
  • De lezing en het boeke onder de aandacht brengen bij anderen
  • Financiering  d.m.v. gift, subsidie of als sponsor van tevoren bepaalde projecten
  • Een denkproject starten voor één van de doelgroepen uit het ondernemersplan
  • Een denkproject starten voor een doelgroep die door u wordt bepaald
  • Een bijeenkomst organiseren waar u of ik de lezing ‘Kleurenblind denken’ geef
  • Een lied componeren over ‘Kleurenblind denken'

Dank voor uw aandacht.Kleurenblinddenken door Evelyn Mulder

108209 bezoekers (187579 hits) sinds 20-6-2013