Bedrijfsleven


De update onderaan de pagina is tot begin november 2013 wekelijks bijgehouden. Als u benieuwd bent naar de stand van zaken op dit moment, dan kunt u daarover contact met mij opnemen.N.B. per doelgroep staat bij de update van week 28 welke specifieke organisaties bij de start van 'Kleurenblind denken' zijn benaderd. Voor uw gemak worden vanaf week 29 alle aangeschreven organisaties alleen nog onder het kopje 'Bedrijfsleven' genoteerd.


De acties die vanuit het contact voortkomen zijn terug te vinden in de agenda en/of in de update van de betreffende doelgroep.

Door de economische crisis vraagt de maatschappij om samenwerking op allerlei niveaus. Maar de verschuiving van de tunnelvisie op het ‘eigen winkeltje’ naar een brede samenwerking heeft heel wat voeten in de aarde. De huidige methoden zijn vooral gericht op samenspraak, welke gevoed worden door ‘eigen’ waardes en het streven naar groepsgericht denken.

 

Meerwaarde
Door de informatie van ‘Kleurenblind denken’ wordt de discussie en het gevecht voor het ‘eigen gelijk’ verschoven naar de open dialoog. Er staat ons uiteindelijk heel veel informatie ter beschikking als we begrijpen hoe we daar zicht op krijgen en beter gebruik van kunnen maken. Daarnaast hebben personeelsleden die een burn-out hebben of daar tegenaan zitten, baat bij de informatie. De informatie is zowel voor het management als op de werkvloer van grote waarde.

 

Plan van aanpak
Lezing aanpassen voor de doelgroep
Lezingen geven bij bedrijven, zowel op de werkvloer als aan het management


Update: week 43

Veel mensen in de politiek zijn aangeschreven over 'Kleurenblind denken'.
De reacties zijn over het algemeen: wij maken wel beleid, maar gaan niet over de inhoud. Neem contact op met organisaties, want zij gaan over de inhoud.

Veel organisaties zijn aangeschreven over 'Kleurenblind denken'.
De reacties lopen uiteen: geen reacties, positieve reacties over het initiatief, doorverwijzingen naar anderen, geen deelname i.v.m. tijdgebrek.

Vandaag, 3 november, eindigt mijn startperiode om een bedrijfje op te zetten. Het afgelopen half jaar is het voor mij duidelijk geworden dat er bij mensen grote behoefte is aan de informatie uit 'Kleurenblind denken'.

Organisaties moeten misschien nog even wennen aan een andere kijk op het denken. Maar ik hoop u, beste lezer, te ontmoeten tijdens één van de volgende lezingen. Op deze website vindt u de bijgewerkte agenda.

Hiermee is een einde gekomen aan de wekelijkse update.
Hartelijke dank voor uw aandacht.

Update: week 42

De boekes 'Kleurenblind denken' zijn neergelegd op Paleis Het Loo i.v.m. de actie 'Droom voor ons land'.

Afrondende werkzaamheden om ook na het eindigen van de startperiode (op 3 november) 'Kleurenblind denken' voort te kunnen zetten.

Update: week 41

De eerste denkles is op de website geplaatst onder het kopje 'jongeren'.

Update: week 40

Voorbereidingen filmpje 'Kleurenblind denken'.
Deze wordt t.z.t. op de website en YouTube gezet.

Update: week 39

Deze week stond in het teken van netwerkgesprekken over de voortzetting van 'Kleurenblind denken'.

Stichting Rozenkruis is aangeschreven.

Update: week 38

Marcel en Joke Oosterbeek, de fijne mensen achter Stichting Agaphe, hadden een lezing georganiseerd in Den Helder. Zij hebben ondersteuning aangeboden om 'Kleurenblind denken' verder te verspreiden, waarvoor mijn hartelijke dank.

Manon Raimond van praktijk Thaleia gaat de informatie uit 'Kleurenblind denken' gebruiken voor haar cliënten. Ik wens Manon veel succes.

De volgende organisaties zijn benaderd:

Update: week 37


De medische adviseur van zorgverzekeraar CZ is geïnteresseerd in de methode van P.G. Zimbardo om PTSS te behandelen. De behandelaars van Psychopol werken echter met andere methoden om PTSS te behandelen.

CZ vindt dat er nog te weinig onderzoek is gedaan naar de methode van Zimbardo en kan daarom nog niet overgaan tot vergoeding van deze behandeling.


Het voorstel is om wetenschappelijk onderzoek te doen bij één of meerdere behandelaars in Psychopol. Het doel is om de resultaten van Zimbardo's methode te onderzoeken t.o.v. de geijkte methodieken zoals EMDR en cognitieve gedragstherapie. In dit onderzoek wil ik ook 'Kleurenblind denken' betrekken om mensen bewust te maken hóe het brein werkt.


De volgende organisaties worden hierover benaderd:

P.G. Zimbardo zet zijn onderzoek i.s.m. Rosemary en Richard Sword voort. Zodra er meer onderzoeksresultaten bij een grotere groep deelnemers  bekend zijn, wordt opnieuw door CZ naar de vergoeding van deze behandelmethode gekeken. Indien de behandelmethode wordt erkend, kan deze worden opgenomen in de Providerboog.


Op 21 september was het nationale burendag.
Alle bewoners in mijn straat hebben het boeke
'Kleurenblind denken' ontvangen.

De volgende organisaties zijn benaderd:
Update: week 36

Leerkrachten zijn enthousiast om 'Kleurenblind denken' te introduceren bij kinderen. Maar vanuit de geestelijke gezondheidszorg is het opvallend stil. Ik daag psychologen en psychiaters dan ook graag uit om over de eigen schaduw heen te stappen en toch eens een lezing te bezoeken.

Het Adviespunt Klokkenluiders en de Nationale Ombudsman zijn gemaild met de vraag waar zij welwillende oren in de geestelijke gezondheidszorg verwachten voor een revolutie in het denken.

Gelukkig laten de bestellingen van het boeke 'Kleurenblind denken' zien dat de informatie zich inmiddels ook verspreidt buiten West-Friesland.

Heeft u ervaringen die u wilt delen, dan kan dat via email:
kleurenblinddenken@hotmail.com

Update: week 35

Deze week geen update i.v.m. het overlijden van mijn vader.

Update: week 34

Afgelopen zaterdag weer een lezing gegeven bij Steunpunt Zorg voor Welzijn in Hoorn. Diverse bezoekers zagen mogelijkheden om de informatie in hun werk toe te gaan passen. Verder werd er aangegeven dat veel kinderen met zichzelf overhoop liggen en last hebben van een 'vol hoofd'. Voor deze kinderen kan het sprookje uit het boeke 'Kleurenblind denken' een eye-opener zijn.

Vanuit Brockwood Park School in Engeland is het aanbod gekomen om het boeke 'Kleurenblind denken' te vertalen. Deze school is in 1969 opgericht door Jiddu Krishnamurti.

National Geographic Channel en mensen in de politiek zijn benaderd.

Update: week 33

Vanuit het voortgezet onderwijs is interesse getoond om de informatie van 'Kleurenblind denken' op te nemen in de lesstof.

Boekes 'Kleurenblind denken' liggen op de leestafel van Evean Oostergouw en hospice De Gorter in Zaandam en de Intensive Care (I.C.) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Ook het personeel heeft een exemplaar ontvangen.

De volgende redacties zijn benaderd:
Update: week 32

Een vriendin overleed in hospice De Gorter in Evean Oostergouw in Zaandam.
Een familielid onderging een openhartoperatie in het LUMC.
In beide situaties en organisaties is 'Kleurenblind denken' onder de aandacht gebracht en is de meerwaarde ervan ervaren.

Onder het kopje 'Media' vindt u het persbericht dat op 9-8-2013 verscheen in het Noordhollands Dagblad.

Update: week 31

Deze week is een eerste aanzet gemaakt voor het opzetten van een onderzoek. Hiermee wil ik de investering in tijd en kosten en de resultaten van alternatieve en reguliere behandelmethoden onderzoeken versus 'Kleurenblind denken'.

Voor het uitwerken en uitvoeren van dit onderzoek wordt naar organisaties, behandelaars en financiële middelen gezocht.
 
Verder zijn de volgende organisaties benaderd om 'Kleurenblind denken' preventief in te zetten:
Update: week 30

De volgende organisaties zijn benaderd:
Update: week 29

De volgende organisaties zijn benaderd om behandelaars, begeleiders, cliënten en belangstellenden te informeren over 'Kleurenblind denken':

Update: week 28

 

Bedrijven kunnen een lezing aanvragen via het contactformulier.

Er lopen gesprekken met verschillende organisaties voor het geven van een lezing.

 

Met de onderstaande organisaties is contact opgenomen om 'Kleurenblind denken' onder de aandacht te brengen:

 

 Dank voor uw aandacht.


Kleurenblinddenken door Evelyn Mulder

109621 bezoekers (189745 hits) sinds 20-6-2013