Politie/militairen


De update onderaan de pagina wordt wekelijks bijgehouden.

Als u een bijdrage wilt leveren, in welke vorm dan ook,

dan kunt u dat aangeven via het contactformulier.

De trauma’s van een aantal mensen uit deze groep is met geen pen te beschrijven. Het is bekend dat PTSS (Post Traumatische Stress Syndroom) lastig te behandelen is. Een trauma beheerst niet alleen het leven van de mens die aan PTSS lijdt maar is ook van grote invloed op zijn omgeving. Mensen met PTSS kunnen zowel thuis als op het werk steeds slechter gaan functioneren. Het komt ook voor dat mensen die aan PTSS leiden een gevaar worden voor de maatschappij. En om een einde aan het lijden te maken, berooft een aantal mensen zich van het leven. De behandelmethode van P.G. Zimbardo is effectief gebleken en kan voor deze doelgroep breed worden ingezet. De informatie van ‘Kleurenblind denken’ is daarbij  een waardevolle aanvulling.

Meerwaarde

Verschillende methoden worden gebruikt om PTSS te behandelen. Onderzoek toont aan dat niet alle werkwijzen de klachten verminderen. Sommige methoden hebben de PTSS van veteranen zelfs van kwaad tot erger gemaakt. Juist bij deze doelgroep mag een groot effect worden verwacht. Daarnaast levert de informatie een enorme tijd- en kostenbesparing op in de zorg en kan de informatie als preventie worden ingezet.

Plan van aanpak
Lezingen voor behandelaars en op de werkvloer
Vertalen van het boek ‘Time Cure’ door Pleun van VlietUpdate: week 37


De medische adviseur van zorgverzekeraar CZ is geïnteresseerd in de methode van P.G. Zimbardo om PTSS te behandelen. De behandelaars van Psychopol werken echter met andere methoden om PTSS te behandelen.

CZ vindt dat er nog te weinig onderzoek is gedaan naar de methode van Zimbardo en kan daarom nog niet overgaan tot vergoeding van deze behandeling.


Het voorstel is om wetenschappelijk onderzoek te doen bij één of meerdere behandelaars in Psychopol. Het doel is om de resultaten van Zimbardo's methode te onderzoeken t.o.v. de geijkte methodieken zoals EMDR en cognitieve gedragstherapie. In dit onderzoek wil ik ook 'Kleurenblind denken' betrekken om mensen bewust te maken hóe het brein werkt.


De volgende organisaties worden hierover benaderd:

P.G. Zimbardo zet zijn onderzoek i.s.m. Rosemary en Richard Sword voort. Zodra er meer onderzoeksresultaten bij een grotere groep deelnemers  bekend zijn, wordt opnieuw door CZ naar de vergoeding van deze behandelmethode gekeken. Indien de behandelmethode wordt erkend, kan deze worden opgenomen in de Providerboog.


Update: week 29


Zowel de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg als Zorgverzekeraar CZ hebben aanvullende informatie van P.G. Zimbardo ontvangen. Daarover is eind juni 2013 met Zorgverzekeraar CZ contact geweest. Zij hebben de informatie doorgestuurd naar de medische adviesgroep.


Update: week 28

 

De volgende organisaties zijn benaderd om P.G. Zimbardo's behandelmethode onder de aandacht te brengen. Deze methode kan worden aangevuld met de informatie uit 'Kleurenblind denken' en kan ook preventief worden ingezet:


 Kleurenblinddenken door Evelyn Mulder

109625 bezoekers (189767 hits) sinds 20-6-2013