OnderzoekDe update onderaan de pagina wordt wekelijks bijgehouden.

Als u een bijdrage wilt leveren, in welke vorm dan ook,

dan kunt u dat aangeven via het contactformulier.

Jaarlijks worden miljoenen geïnvesteerd in onderzoek naar het gedrag van mensen. Daarbij wordt ook diens omgeving betrokken. Om de stijgende zorgkosten te kunnen beheersen wil men weten hoe een ongezonde leefstijl kan worden aangepakt.  Een ongezonde leefstijl kan bestaan uit ongezonde voeding, roken en alcohol maar ook uit psychische klachten zoals stress en depressiviteit.

Wanneer de manier waarop het brein de tijd beleeft niet in toekomstige leefstijl-onderzoeken wordt meegenomen, wordt er onnodig leed in stand gehouden en daarmee tijd en geld verspild. Want een toekomst-gerichte interventie heeft geen relevant effect op mensen die geen toekomst-besef hebben omdat zij leven in het ‘nu’.  (Bron: De tijdparadox- J. Boyd en P.G. Zimbardo). Maar wanneer mensen begrijpen hoe hun brein de tijd ervaart, kan men gericht ‘spelen’ met die informatie. Door de informatie van ‘Kleurenblind denken’ ook mee te nemen in onderzoeken, wordt onze kennis vergroot van de reacties van de mensheid.

Daarnaast is het zinvol om onderzoek te doen naar de reguliere behandelingen van psychische klachten versus het aanbieden van de informatie uit ‘Kleurenblind denken’. Wanneer mensen inzicht krijgen in de werking van  het denken maken zij namelijk sneller vorderingen.

Het onderzoek moet bevatten:


1. De tijd, kosten en resultaten van reguliere behandelingen
2. De tijd, kosten en resultaten van de reguliere behandelingen aangevuld met de informatie van ‘Kleurenblind denken’
3. De tijd, kosten en resultaten van de interventie die alleen bestaat uit het geven van de informatie van ‘Kleurenblind denken’

Wat doet het op de korte en lange termijn met het brein wanneer de hersenen een ander denkproces aannemen? Wat betekent dat voor de kwaliteit van leven?

Update: week 37


De medische adviseur van zorgverzekeraar CZ is geïnteresseerd in de methode van P.G. Zimbardo om PTSS te behandelen. De behandelaars van Psychopol werken echter met andere methoden om PTSS te behandelen.

CZ vindt dat er nog te weinig onderzoek is gedaan naar de methode van Zimbardo en kan daarom nog niet overgaan tot vergoeding van deze behandeling.


Het voorstel is om wetenschappelijk onderzoek te doen bij één of meerdere behandelaars in Psychopol. Het doel is om de resultaten van Zimbardo's methode te onderzoeken t.o.v. de geijkte methodieken zoals EMDR en cognitieve gedragstherapie. In dit onderzoek wil ik ook 'Kleurenblind denken' betrekken om mensen bewust te maken hóe het brein werkt.


De volgende organisaties worden hierover benaderd:

P.G. Zimbardo zet zijn onderzoek i.s.m. Rosemary en Richard Sword voort. Zodra er meer onderzoeksresultaten bij een grotere groep deelnemers  bekend zijn, wordt opnieuw door CZ naar de vergoeding van deze behandelmethode gekeken. Indien de behandelmethode wordt erkend, kan deze worden opgenomen in de Providerboog.


Update: week 31


Deze week is een eerste aanzet gemaakt voor het opzetten van een onderzoek. Hiermee wil ik de investering in tijd en kosten en de resultaten van alternatieve en reguliere behandelmethoden onderzoeken versus 'Kleurenblind denken'.

Voor het uitwerken en uitvoeren van dit onderzoek wordt naar organisaties, behandelaars en financiële middelen gezocht.
 

Update: week 29


De volgende onderzoekers hebben het boeke 'Kleurenblind denken' ontvangen:


Update: week 28

 

Dit jaar (2013) komen de onderzoeksresultaten vrij van 'pestprojecten' op scholen (Universiteit van Groningen) en de culturele verschillen in tijdbeleving (Universiteit van Utrecht). Tevens loopt er een Europees leefstijlonderzoek (Vrije Universiteit Amsterdam). De resultaten van deze studies moeten betrokken worden bij vervolgonderzoek en het opzetten van nieuwe denkprojecten.


Dank voor uw aandacht.

 

Kleurenblinddenken door Evelyn Mulder

108213 bezoekers (187584 hits) sinds 20-6-2013