Nationaliteit/religie


De update onderaan de pagina wordt wekelijks bijgehouden.

Als u een bijdrage wilt leveren, in welke vorm dan ook,

dan kunt u dat aangeven via het contactformulier.

De immigratie neemt mede door de economische crisis steeds grotere vormen aan. Na eeuwen van oorlog voeren om het eigen land of de eigen religie moeten we samen onderzoeken hóe we denken i.p.v. vast te houden aan wát we denken. Want navelstaren en vasthouden aan oude normen en waarden draagt niet bij aan een betere samenleving.

Meerwaarde
Begrip voor de ‘eigen-aardigheden’, de culturele verschillen en overeenkomsten draagt bij aan de integratie van migranten. Verdraagzaamheid gaat niet tot de eigen voordeur en is niet beperkt tot de eigen groep. Als we dat helder waarnemen komen we samen veel verder.

Plan van aanpak
Lezing aanpassen voor de beide doelgroepen
Lezingen geven voor verschillende culturen (via o.a. NOOM)
Lezingen geven voor verschillende religies
Artikelen schrijven voor culturele en religieuze websites, bladen, migrantenorganisaties e.d.

 

Update: week 29


Verschillende organisaties zijn benaderd.

Voor een overzicht zie onder het kopje 'Bedrijfsleven'


Update: week 28

 

Zie de agenda voor data en lokaties van de lezingen.

Door verschillende nationaliteiten en religies kan een lezing worden aangevraagd via het contactformulier.

De informatie kan ook afgestemd worden op uw persoonlijke situatie. In dat geval kunt u een privé afspraak maken via het contactformulier.

 

Er wordt een Engelse vertaler gezocht i.v.m. de website www.colourblindthinking.com

Er worden tolken gezocht om de informatie mondeling te vertalen.

Er worden tolken gezocht om in de eigen taal een lezing te geven.

Er worden vertalers gezocht om de aangeboden informatie schriftelijk te vertalen.


Dank voor uw aandacht.

 


 


Kleurenblinddenken door Evelyn Mulder

109620 bezoekers (189744 hits) sinds 20-6-2013