Welkom

Welkom bij Kleurenblind denken

Op 26 februari 2019 is de Stichting Kleurenblind denken (ANBI) opgericht.
Men stelt zich ten doel om informatie over de werking van het denkproces te verspreiden.


U weet wát u denkt... maar weet u ook hóe u denkt?

Lees het sprookje 'Kleurenblind denken' dat daar uitleg over geeft: 


Bekijk onderstaand filmpje over de misverstanden rond 'het ik':
Kleurenblind denken over 'de identiteit'


Bedankt Jordy Kelder, Max Heijne, Yoëlle Krijgsman, Amber Schouw, Melvin Lockx en Cas Gijsberts van RSG Enkhuizen T3B voor het maken van het filmpje 
over pestgedrag en de relatie tot de tijdbeleving van het brein. 

Zie YouTube voor meer filmpjes over 'kleurenblind denken'.

'Kleurenblind denken' beïnvloedt de lichamelijke en geestelijke gezondheid. 
Wilt u een bijdrage leveren aan het verspreiden van de aangeboden informatie?
Neem dan contact met mij op.
 

Ik wens iedereen veel kijk-, luister- en denkplezier!

Hartelijke groeten,

Evelyn


Het boeke 'Kleurenblind denken' is verkrijgbaar tijdens lezingen
en/of te bestellen via het contactformulier.
 


BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren
Kleurenblinddenken door Evelyn Mulder

78778 bezoekers (139777 hits) sinds 20-6-2013