Jongeren


De update onderaan de pagina wordt wekelijks bijgehouden
Als u een bijdrage wilt leveren, in welke vorm dan ook,

dan kunt u dat aangeven via het contactformulier.


De eerste denkles gaat over het 'ik-beeld'.


De denkles is geschreven voor volwassenen en kan worden omgezet naar het niveau van de leerling. Voor een toelichting op de dia's klikt u op het onderliggende tekstvak. 


De problemen door overmatig alcohol- en drugs-gebruik zijn aan de orde van de dag. De invloed van pestgedrag kan op latere leeftijd nog voor veel conflicten zorgen. Het aantal zelfdodingen neemt onder jongeren toe. Kortom, er zijn genoeg redenen om jongeren de werking van het denken uit te leggen.

‘Kanjertraining’ en ‘KiVa’ zijn voorbeelden van methoden die het pestgedrag op lagere scholen aanpakken. Leraren worden getraind om leerlingen op hun gedrag aan te spreken en te corrigeren. Leerlingen wordt geleerd hoe zij met pestgedrag kunnen omgaan. De klas stelt gezamenlijk een contract op met regels waaraan iedereen zich dient te houden. Dit contract wordt vervolgens door de hele klas ondertekend. Bij deze pestprojecten zijn trainers, leraren en leerlingen betrokken en soms ook het netwerk van de leerling.


Ik vraag mij af in hoeverre de leerlingen zelf gemotiveerd zijn om hun gedrag te veranderen. Want in feite komt het erop neer dat kinderen gemanipuleerd worden om zich aan een vastgestelde norm te houden, die soms erg afwijkt van hun thuissituatie en cultuur. Want wat gebeurt er wanneer de kinderen zich uit het zicht van de leraar of de KiVa-surveillance bevinden?

Meerwaarde
‘Kleurenblind denken’ is een welkome aanvulling op dit beloon- en strafsysteem, omdat ‘eigen verantwoordelijkheid’ een geheel andere betekenis krijgt. Kinderen worden aangespoord om zelf na te denken i.p.v. het herhalen en na-apen van de kennis en ervaringen die ze krijgen aangedragen en opgedrongen door hun omgeving. Problemen worden  gezamenlijk aangepakt met respect voor de mening van de ander, omdat het hebben van een andere mening niet gezien wordt als basis voor een ruzie. Die wordt gezien als meerwaarde om tot oplossingen te komen. Deze zienswijze helpt ook om de ‘eigen blinde vlek’ te ontdekken. En tenslotte wordt door de gegeven informatie het probleem-oplossend vermogen van de leerling verhoogd, omdat zij leren omgaan met angst.

Plan van aanpak
Denkprojecten starten in het lager-, middelbaar-, hoger- en voortgezet onderwijs.

Oproep aan scholen om zich aan te melden als proeftuin voor verschillende soorten denkprojecten.

Oproep aan scholen om zich aan te melden voor de pilot van het denkproject waaraan wetenschappelijk onderzoek wordt verbonden.

Onderzoekgegevens opvragen over pestprojecten.
Aanbevelingen doen t.a.v. pestprojecten.
Aansluiting vinden bij organisaties die met jongeren werken.
Boekes schrijven voor verschillende leeftijden.

 

Het denkproject op lagere scholen kan 3 weken in beslag nemen en bevatten:

Week 1 - de tijdbeleving van het brein

Week 2 - herhaling week 1, aangevuld met informatie over het 'ik'-zelfbeeld
Week 3 - herhaling week 2, aangevuld met het onderzoeken van waarden en overige informatie

Advies: Edward de Bono’s CoRT-methode introduceren bij scholen
Advies: Instellen lessen filosofie en sexualiteit voor alle leerlingen in het lager-, middelbaar-,  hoger en voortgezet onderwijs

 

Update: week 41


De eerste denkles is op de website geplaatst.


Update: week 29


I.v.m. de schoolvakanties ligt de uitwerking van de denklessen even stil.


Update: week 28

 

De volgende organisaties zijn aangeschreven om 'Kleurenblind denken' onder de aandacht te brengen:

 

Bij jongerencentrum MEHO in Midwoud lezing najaar 2013.

Er is overleg met twee lagere scholen i.v.m. het opzetten van een denkproject (in West-Friesland en de Zaanstreek).

 

Denklessen voor verschillende leeftijdsgroepen worden uitgewerkt.

Zodra deze klaar zijn worden ze op de website geplaatst, zodat scholen daar vrij gebruik van kunnen maken.


Dank voor uw aandacht.

 

Kleurenblinddenken door Evelyn Mulder

111504 bezoekers (192599 hits) sinds 20-6-2013