Stichting / Media

Op 26-2-2019 is de Stichting Kleurenblind denken opgericht.


Doel:
Het verspreiden van informatie over de werking van het denkproces en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Middelen:
Het geven van denklessen, lezingen, presentaties en het aanpassen van presentaties aan de betreffende doelgroep.
Het maken van vertalingen van (les)materiaal.
Het maken van filmpjes en andere wijze van communicatie.
Het geven van workshops en lessen ter ondersteuning van de informatie over de werking van het denkproces.

Inkomsten worden ook gebruikt voor:
- het doen van onderzoek
- het schrijven van artikelen
- het ontwikkelen en drukken van onderwijsmateriaal
- het schrijven, vertalen en drukken van boeken over de werking van het denkproces
- het ondersteunen van goede doelen die verband houden met het doel van de Stichting
  of waarvoor kennis bevorderlijk kan zijn

Donatie
Mocht u een bedrag willen doneren, dan kunt u dat aangeven via het contactformulier. 
De financiële verantwoording is direct opvraagbaar.

Bestuur
Voorzitter: Mevr. Evelyn Mulder
Secretaris: Dhr. R.H.M. Rigters
Penningmeester: Dhr. M. Geusebroek

ANBI 
De Stichting Kleurenblind denken heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
De Stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
De bestuurders ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten
en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

NB: Het afgelopen jaar zijn er geen inkomsten geweest.
Met de ANBI-status hoop ik subsidie- en sponsorgeld te krijgen 
om het doel van de Stichting Kleurenblind denken te kunnen bereiken.

RSIN 8598.06.479

Artikelen in de media over Kleurenblind denken

3-3-2019 25-6-2016   Spiegelbeeld Magazine


31-1-2015   Radio Hoorn - weekend magazine (op 00.19.20)

1-12-2014   Speech vragen en antwoorden Provincie NH Statencommissie ZCM                

21-11-2014 
 Foto's Maatschappelijke Beursvloer

9-8-2013 
    Noordhollands Dagblad

 


BewarenBewarenBewarenBewaren
Kleurenblinddenken door Evelyn Mulder

78767 bezoekers (139766 hits) sinds 20-6-2013